Tapahtumat

Sukukokous 2016 – Ohjelma

Bär/Bähr -sukuseura ry:n ohjelma
sukukokouksessa sunnuntaina 19.6.2016

11:30 –                          Bährin kammari avataan

12:00 – 12:20         Kahvitus, kranssikakku ja muistamiset,  ravintolassa

12.20 – 13:00         Sääntömääräinen sukukokous, auditoriossa

13:00 – 13.45         Jyrki Lappi-Seppälän esitelmä, auditoriossa

13.45 – 14:40         Tanskalainen juhlalounas viineineen, ravintolassa

14.40 – 14.50         Yhteisvalokuva

14.50 – 15:00         Paula Virmasalo: Kurkistus sukututkimusrekisteriin,
auditoriossa

15:00 – 16:00         DNA –luento, auditoriossa

16:00 – 16:15         Vapaa sana, auditoriossa

16.15 – 16.25          Tietovisa ja päätössanat, auditoriossa

Posted by Bär/Bähr Sukuseura in Tapahtumat, Uutiset, 0 comments

Sukukokous 2016 – esitelmä Moniääninen Don Quijote

 

 

 

 

Kertojat

•”Miguel de Cervantes”: I ja II osan esipuhe sekä muutamat kohdat joissa esiintyy minä

•Sidi Hamid Benengeli, arabialainen historioitsija, joka on ”syntyperänsä takia lähtökohtaisesti epäluotettava”

•Sidi Hamidin käsikirjoituksen kääntänyt morisko

•”Orjan tarinan” kapteeni Viedma

•Ainakin kolme muuta kertojaa

•Kehyskertomus ja sisäänrakennetut erilliskertomukset heijastavat itämaista kerrontaperinnettä (mm. ”Tuhat ja yksi yötä”)

Ensimmäinen nykyaikainen romaani

•Fiktiiviset henkilöhahmot, puhekieltä lähellä oleva dialogi

•Interteksuaalisuus: sisältää lainauksia ja piilolainauksia muista teksteistä

•Metafiktio: II osassa kirjan henkilöt keskustelevat I osan ilmestymisestä ja sen saamasta vastaanotosta

•Kirjallisuus itsetarkoituksena: ”sanoman” näennäisyys tai puuttuminen kokonaan

Totuuksien ja valheiden kaleidoskooppi

Totuuksien ja valheiden kaleidoskooppi

•Don Quijoten kirjoittamisen näennäinen tarkoitus tai ”sanoma”: senaikaisen kioskikirjallisuuden, ritariromaanien, teennäisyyden paljastaminen ja naurunalaiseksi tekeminen (näin väitetään esipuheessa)

•Todellisia teemoja — kenties: Filip II:n aikaisen Espanjan jäykkä valtiovalta ja tehoton armeija (Cervantes oli ammattisotilas), kirkollisen hierarkian suvaitsemattomuus, inkvisitio

•Mutta ennen kaikkea ja ylitse muun:

Kansallinen hysteria:
”veren puhtaus”

•710–1492 Espanja on muslimivaltio ja Córdoba islamin tärkeimpiä keskuksia maailmassa.

•Islamilainen Espanja (al-Ándalus) on uskonasioissa suvaitsevainen: juutalaiset ovat muslimihallitsijoiden tieteellisiä neuvonantajia, kristityt saavat harjoittaa uskontoaan, mutta maksavat veroa

•1492 (samana vuonna jolloin Amerikka ”löydetään”) muslimeille ja juutalaisille esitetään uhkavaatimus: kääntyminen kristinuskoon tai karkotus. Uskostaan kiinni pitäneet karkotetaan

•Kristinuskoon (vilpittömästi tai mukavuussyistä) kääntyneet muslimit = moriskoja

•Inkvisitio alkaa epätoivoisesti selvittää keiden kääntymys on aitoa ja ketkä ovat ”salajuutalaisia” tai ”salamuslimeja”

•Myös moriskot karkotetaan 1612

•Kautta teoksen: ”uuskristityt” vs. ”vanhakristityt”

DQ: miten tulkittu eri aikoina

•Aikalaiset ja käännösten lukijat 1700-luvun lopulle asti ja uudestaan Espanjassa Francon aikana: pääosassa komiikka ja ”kansanluonteen” kuvaus

•1800-luvun alkupuolella etenkin Ranskassa ja Englannissa aletaan DQ:ssa nähdä suuria inhimillisiä perusteemoja: realismi vs. idealismi; tätä ehkä sitten myös liioiteltiin

•DQ:n valtava menestys osittain erilaisten tekijöiden yhteensattumaa. DQ oli Cervantesin ”onnenkantamoinen”; C. oli yrittänyt ankarasti vakavan kirjallisuuden puolella, jopa hieman tosikkomaisesti. Menestys heikkoa eikä kirjallinen tasokaan huippuluokkaa

•Heikkoon menestykseen suivaantunut C. päätti kenties panna läskiksi ja tehdä omakohtaisiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa perustuvan kirjan piittaamatta ajan valtavirroista?

•Seurasi menestys, jollaista Cervantes ei itsekään ollut odottanut, mutta Lope de Vega ja muut kulttuurin vartijat yrittivät kaikin tavoin himmentää Don Quijoten mainetta ja suosiota

Cervantes – ”elämä ja teokset”

•Miguel de Cervantes (1547–1616)

Relevantteja tekijöitä C:n elämässä:

—    luuseri, kulki vastoinkäymisestä toiseen

—   kuninkaan ja hallituksen epäsuosiossa: C:n olisi   oikeastaan pitänyt olla sotasankari, mutta hänet   jätettiin valitsematta moniin hakemiinsa virkoihin

—   todennäköisesti juutalaiskäännynnäisten jälkeläinen

—  toimi viimeisinä vuosinaan huonolla menestyksellä   veronkantajana ja kiersi La Manchaa ja Andalusiaa

—  viisi vankeusvuotta orjana Algerissa (1775–1780)   tutustuttavat Cervantesin islamilaisuuteen –   hyvässä ja pahassa

—  perimmältään DQ:ssa suhtautuminen ei-kristittyihin   on ymmärtävää ja suvaitsevaa; suuren yleisön ja   inkvisition mieliksi tekstissä on silti muutama   rasistinen murjaisu

DQ: yhteys todellisuuteen?

•Don Quijoten henkilöhahmossa on todennäköisesti aineksia useammastakin Cervantesin aikana eläneestä henkilöstä.

•En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme: maakunnan kaupungit ovat kiihkeästi kilpailleet siitä mikä niistä on se, jonka nimeä kertoja ei tässä viitsi mainita.

Posted by Bär/Bähr Sukuseura in Tapahtumat, Uutiset, 0 comments

Sukukokous 2016 – Kokouksen esityslista

BÄR/BÄHR -SUKUSEURA ry:n VUOSIKOKOUS
Aika: 19.6.2016 alkaen klo 12.20
Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki

ESITYSLISTA

1.    KOKOUKSEN AVAUS

2.    KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa, jotka toimivat samalla äänten laskijoina.

3.     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4.     ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5.     TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

6.     TILIKERTOMUS

7.     TILIEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

8.     TOIMINTASUUNNITELMA VV. 2016 – 2019,
TULO- JA MENOARVIOESITYS, JÄSENMAKSUN SUURUUS

9.     UUDEN HALLITUSJÄSENEN VALINTA

Eroa on pyytänyt Anna Wäyrynen.

10.    TOIMINNANTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJAN SIJAISEN

VALINTA

12.   MUUT ASIAT

13.    KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Posted by Bär/Bähr Sukuseura in Tapahtumat, Uutiset, 0 comments

Sukukokous 2016 – Toimintasuunnitelma 2016 – 2019

BÄR/BÄHR -SUKUSEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA                                  KAUDELLE 2016 – 2019

1. Rekistereiden aktiivinen ylläpito: henkilötietojen ajan tasalle saattaminen           ja jäsenmaksujen seuranta

2.  EU-tietosuoja-asetuksen seuranta

3.  Sukuseurojen verovelvollisuuden seuranta

4.  Kehitettävä seuran viestintää sosiaalisessa mediassa (somessa)

5.  Suvun arkistot -projekti

6.  Stipendi: Stipendin saaja on taiteen tai käsityöläisalan opiskelija.      Myönnetään seuraavassa sukukokouksessa ehdotusten ja/tai              hakemusten perusteella

7.  Kotisivuille virtuaalinen museo-osio

8.  Suvun omat reseptit -projekti

9.  Suomi 100 -vuotta tilaisuus vuonna 2017

10.  Kerätään valokuvia edellisistä sukukokouksista

11.  Jatketaan aktiivisuutta Sukuseurojen Keskusliitossa

12.  Kotisivujen uusi visuaalinen ilme (huom. kustannus)

13.  Sukututkimusryhmän toiminnan käynnistäminen ja                                         keskinäisen yhteydenpidon edistäminen

Posted by Irina Baehr in Tapahtumat, Uutiset, 0 comments

Sukukokous 2016 – Toimintakertomus 2013 – 2016

BÄR/BÄHR -SUKUSEURA RY: N TOIMINTAKERTOMUS                          KAUDELTA 2013 – 2016

 

Järjestö ei ole olemassa itseään varten, vaan saa olemassaolonsa oikeutuksen edustamiltaan tahoilta eli jäseniltään. Vuoden 2013 sukukokouksessa tavoitteiksi asetettiin rekisterien aktiivinen ylläpito, kotisivujemme kehittäminen mielenkiintoiseksi viestintäkanavaksi sekä jäsenistön aktivointi erilaisia pientapahtumia järjestämällä ja suhteiden hoito Sukuseurojen Keskusliittoon päin sekä jäsenmaksujen ja EU-tietosuoja-asetuksen seuranta.

Sukuseuran sääntömuutokset on päivitetty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin samoin kuin hallituksen uudet tiedot.

Hallituksen työnä on näiden lisäksi ollut myös vuoden 2016 sukukokouksen valmistelu. Se on kokoontunut kuusi kertaa kuluneen toimintakauden aikana. Kokoukset on pidetty vuoroin Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä.  Lisäksi hallituksen jäsenten keskinäisessä viestinnässä on käytetty runsaasti sähköpostia. Hallituksen sihteerin erottua tehtävästään 8.7.2014 hänen työnsä on tehty hallituksessa talkoovoimin.

Sukuseuran jäsenmäärän määrittäminen ja jäsenrekisterin ylläpito ovat olleet edelleen ongelmallisia.  Kuten edellisessä sukukokouksessa päätettiin, jäsenille on kerrottu kirjeitse tai sähköpostilla, ovatko he maksaneet jäsenenmaksunsa. Hallitus on lähettänyt jäsenkirjeitä myös niille, joilla jäsenmaksu on syystä tai toisesta viivästynyt. Sukukokousvuonna 2013 jäsenmaksunsa maksoi 30 henkilöä, seuraavana vuonna 2014 jäsenmaksun maksoi 46 henkilöä, vuonna 2015 maksaneita oli 32 henkilöä ja tänä vuonna 31.5. mennessä jäsenmaksunsa oli maksanut 22 henkilöä. Jäsenmaksujen seurannassa näyttää olevan edelleen kehitettävää.
Jäsenkirje on lähetetty kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi kotisivujen sisältö on ollut kaikkien bähriläisten käytettävissä. Pientilaisuuksista voitaneen mainita mm. Pieni merenneito -baletti ja mahdollisuus tervehtiä baletin koreografia, Suomen kansallisoopperan johtajaa tanskalaista Kenneth Greveä. Balettia oli katsomassa viisi bähriläistä. Suku viestii ja vaeltaa Sukuviesti -lehden asiantuntijaneuvoston järjestämään 35 -vuotis juhlaseminaariin syyskuussa 2014 osallistui kolme bähriläistä. Bär/Bähr -sukuseuran epäviralliseen Facebook-ryhmään, voivat liittyä kaikki suvun jäsenet. Ryhmässä on toukokuun 2016 lopussa viisikymmentä jäsentä.


Sukuseuran kotisivuja on
työstetty tiiviisti. Toivomme, että ne auttavat tavoittamaan ja informoimaan entistä suuremman joukon sukulaisia ja aktivoimaan jäseniksi myös nuorempia. Tavoitteena on runsas tietopaketti suvun menneisyydestä ja nykytilasta. Ajankohtaista tietoa on lisätty muun muassa sukututkimuksesta ja siihen liittyvistä tapahtumista sekä tarinoita sukumme edesmenneistä jäsenistä. Sivuilla esitellään myös sukuseuran tuotteet, mm. hopeiset seuralle käsityönä valmistettavat Metsän onni
-karhuntassukorut.  Kotisivujen ylläpidosta vastaavat Irina Baehr-Alexandrowsky ja Paula Virmasalo.

Kotisivujen avulla on tavoitteena kerätä myös ajantasaista tietoa sukututkimusrekisteriin ja jäsenrekisteriin. Kotisivut ovatkin toimineet hyvänä apuna näiden rekisterien päivittämisissä. Rekisteriselosteet löytyvät kotisivuiltamme.

Sukututkimusrekisterin muuttaminen uuteen taulujen aakkoselliseen merkintätapaan on viimeistelyä vailla. Talven aikana Marketta Koivisto on oikolukenut rekisterin ja tehnyt suuren työn tarkistaessaan uudet taulukoodit. Siniseen kirjaan (vuodelta 1997) pohjautuvan sähköisen rekisterin muutostyön ohella Paula Virmasalo on päivittänyt tietoja suvun jäseniltä saamiensa tietojen perusteella. Ylläpito on kuitenkin jatkuvaa. Nuorin (tiedossa oleva) sukupolvi on nyt IX. sukupolvi. Nuorimpiin kuuluvia lienevät vuosi sitten huhtikuussa syntyneet serkukset ABB_Iaa_baa ja ABB_Iaa_bbA, nämä ovat ainakin nuorimmat rekisterin ylläpitäjän tietoon tulleet. Suvun jäseniltä toivotaan aktiivisuutta omien tietojensa päivittämisessä.

 

Sukuseurojen Keskusliiton puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin sukuseuramme puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky. Hän on ensimmäinen nainen liiton johdossa. Irina Baehr-Alexandrowsky on ollut Sukuseurojen Keskusliiton hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Liiton työvaliokuntaan hänet valittiin vuonna 2015. Hänen valintansa Sukuseurojen Keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi on suuri kunnia pienelle sukuseurallemme.

Hallitukseen kuuluivat toimikaudella:
Irina Baehr-Alexandrowsky, pj
Mikko Kivekäs
Marketta Koivisto, varapuheenjohtaja
Kirsti Poikonen
Paula Virmasalo
Anna Wäyrynen, sihteeri (8.7.2014 asti)

Tilintarkastajat:
Veikko Salminen
Riitta Raivio

 

Helsinki 28.5.2016 Hallitus

 

Posted by Irina Baehr in Tapahtumat, Uutiset, 0 comments

Sukukokous 2016 – Pöytäkirja

                                                                                                                          1/2

Bär/Bähr -sukuseura ry:n vuosikokouspöytäkirja

Aika: 19.6.2016 klo 12.30

Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky avasi kokouksen.

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Irina Baehr-Alexandrowsky, sihteeriksi Paula Virmasalo sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Markus Bäckman ja Kirsti Poikonen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut oli lähetetty kuukautta ennen kokousta. (Liite 1)

 

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin. (Liite 2)

 

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen

Vuosien 2013 – 2016 toimintakertomus hyväksyttiin. (Liite 3)

 

6. Tilikertomus

Seuran rahastonhoitaja Pipsa Koiviso ei ollut paikalla siksi  varapuheenjohtaja Marketta Koivisto esitteli vuosien 2013 – 2015 tilit. (Liite 4)

 

7. Tilien hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Toiminnantarkastaja Veikko Salminen esitteli toiminnantarkastuskertomuksen
(Liite 5) ja esitti vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapaus myönnettiin.

 

8. Toimintasuunnitelma vv. 2016 – 2019

Tulo- ja menoarvioesitys liitteenä. (Liite 6)

Jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelma vuosille 2016 – 2019 liitteenä. (Liite 7)

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 euroa/vuosi ja opiskelijoille 10 euroa/vuosi.

 

9. Uusien hallitusjäsenten valinta

Eroa pyytäneen Anna Wäyrysen tilalle valittiin Veli-Pekka Bäckman.

 

10. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jukka Vaajakallio ja toiminnantarkastajan sijaiseksi valittiin Pirjo Bär-Metsälä.

11. Muut asiat

Todettiin, ettei käsiteltäväksi ollut muita asioita.

12. Kokouksen päättämien

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.06.

 

Irina Baehr-Alexandrowsky                            Paula Virmasalo

Puheenjohtaja                                                           Sihteeri

 

Pöytäkirjan tarkastajat:

 

Markus Bäckman                                            Kirsti Poikonen

 

Posted by Irina Baehr in Tapahtumat, Uutiset, 0 comments

Veli-Pekka Bäckman

VELI-PEKKA BÄCKMAN:

Perjantai 20.11.2015 klo 19.00 Virtamiehen Joulu Huittisten Wanha Pappila, Pappilankatu 13, 32700 Huittinen

V-P Bäckmanin lauluja joulusta ja muusta vuodenkierrosta. Juhlavuoden avauskonserttiin on valittu lauluja vuodenkierrosta, päätyen jouluun, joka kohta kolkuttelee ovenpieliä.

Aleksis kiven, Eino Leinon, Edvin Piiran ym runouden siivin päästään antautumaan kevään riemuihin, kesän suloisuuteen, syksyn hyytävään armottomuuteen ja vihdoin talven – ja joulun riemuun ja hartauteen. Mukana myös yhteislauluosuus.

1. – 15.12.2015 June Vibrations – No onkos tullut kesä… Virtamies Bäckmanin kuvataidetta kesältä 2015

Kulttuuritalo Jaatsi, Gallen-Kallelan katu 1, Sastamala Avajaiset 1.12.2015 klo 19.00. Jazztamala Singers esiintyy. Vapaa sisäänpääsy!

Tiistai 8.12.2015 klo 21:00 – Virtamies goes Rocktail Jazz Paappa Music Bar, Koskikatu 9, 33100 Tampere

Lauantai 12.12.2015 klo 19:00 – Virtamies goes Rocktail Jazz Solo Sokos Hotel Torni, American Bar, Kalevankatu 5, 00100 Helsinki

Virtamies Bäckman virittää Paapan Kapakan ja American Barin pianot jälleen kerran honky tonk -taajuudelle ja kilkuttelee ilmoille vanhan jatsin ja uudemman chansongin helmet. Tule viihtymään!

Vapaa sisäänpääsy molemmille keikoille!

Keskiviikko 16.12.2015 klo 21.00 – Virtamies & Friends: paint It Blue! Paappa Music Bar, Koskikatu 9, 33100 Tampere

Jukka Ritanen (b), Marko Ahola (dr) ja V-P. Bäckman (kb, vox) näyttävät missä iso sininen kaappi seisoo!

Vapaa sisäänpääsy!

______________________________________________________________________

NÖKKÖNEN – Virtamies Bäckmanin flora & fauna. Piirroksia ja grafiikkaa 5. – 30.4.2016

Galleria Ansa Puntalo, Puistokatu 4-6, Sastamala

Virtamies Veli-Pekka Bäckmanin uutta tuotantoa keväisessä näytteillepanossa. Pikkukisu Nökkönen kohtaa arjen haasteet runsaassa kukkaisloistossa. Tervetuloa nuuhkimaan kevättä ja ottamaan varaslähtö tulevaan kesään! Avajaiset tiistaina 5.4. klo 18.
Virtamies viettää kuluvana vuonna 25-vuotistaiteilijajuhlaansa taidenäyttelyiden ja konserttien merkeissä.

 

Bäckman ja Nökkönen, kuva: V-P. Bäckman.”Nyt pääsi Nökkönen livahtamaan ulko-ovesta pihalle, eikä häntä ole näkynyt! Äkkiä luuri käteen jos näette tai kuulette huhuja karkulaisesta. Pieni ja musta kissanpentu, toinen silmä sokea ja kauttaaltaan harmaa. Puh. 050 5901541/ Uotinkuja 3, Varila, Vammala”.

Taiteilijan Veli-Pekka Bäckmanin juhlavuosi Celebrating 25th years as an artist Kaikki keikat ja tapahtumat verkossa http://www.virtamies.fi

Posted by Irina Baehr in Bähr Goes Art, Tapahtumat, 0 comments

Suku viestii ja vaeltaa 27.9.2014

Suku viestii ja vaeltaa 27.9.2014 Kulttuurikeskus Sofiassa

Sukuviestin asiantuntijaneuvoston järjestämä 35-vuotisjuhlaseminaari

Seminaarin ohjelma

Seminaarin avaus ja luento Suku: Tuki ja turva vai pakkopaita?
Professori Anto Leikola

Idän kirkon vaikutus Suomessa,
metropoliitta Ambrosius

Petroskoin arkiston aineistot suomalaiselle sukututkijalle,
tietopalvelun päällikkö Jelena Usachjova, Petroskoin Kansallisarkisto

Lounas

Kivekäs, metsäsuomalainen vai hugenotti? Suvun juurien etsintää,
professori Juha Pentikäinen

Inkerinsuomalaiset Inkerinmaalla ja Suomessa,
tohtori Helena Miettinen, Inkerin kulttuuriseura

Suomalaisena taiteentekijänä Keski- ja Etelä-Euroopassa,
taidehistorioitsija Virve Heininen

Jokaisessa meissä asuu pieni sukututkija. Sukuseuratoiminnasta ja sukututkimuksesta, ylilääkäri Matias Eronen

Mahdolliset huomionosoitukset

Tilaisuuden päätössanat, varapuheenjohtaja Kristiina Backberg, Sukuseurojen Keskusliitto

Seminaarin juontajana toimii Irina Baehr-Alexandrowsky,                          Sukuseurojen Keskusliiton hallitus

Posted by Irina Baehr in Tapahtumat, Uutiset, 0 comments

Kuulutko sukuuni -tapahtumat 2014 ja 2015

Kuulutko sukuuni -tapahtuma 10-11.10.2015 Vantaalla

Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n nyt jo kuudennentoista kerran järjestämä Kuulutko Sukuuni -tapahtuma on Suomen suurin sukututkimus- ja sukuseuraväen kohtaamispaikka. Kolme mielenkiintoista yleisöluentoa kumpanakin tapahtumapäivänä, tietoiskuja sukututkimuksen aloittamisesta, sukuseuran perustamisesta, DNA:sta ym.

Näyttelyosastoilla on sukututkijoita, sukuja ja sukuseuroja sekä sukututkimusharrastusta tukevia yhteistyökumppaneita eri puolilta Suomea. Tapahtumassa on paljon nähtävää ja koettavaa kaikille sukututkimus- ja sukuasioista kiinnostuneille.

Edellisessä tapahtumassa vuonna 2014 oli yli 90 näytteilleasettajaa ja yleisöä viikonlopun aikana kävi reilut kaksituhatta eri puolilta Suomea.

Vuoden 2015 valokuvanäyttelyn teema on ”Urheilu”. Näyttelyssä on Vantaan Seudun sukututkijoiden albumeista löytyneitä, vuonna 1950 tai aikaisemmin otettuja valokuvia eri urheilulajeista ja tilanteista; on kilpaurheilua, koulu-urheilua ja vapaa-ajan urheilua, on talvilajeja ja kesälajeja. Mukana on sekä kotikameroilla näpättyjä kuvia että ammattikuvaajien ottamia poseerauksia eri vuosilta ja eri puolilta Suomea.

Yleisöllä on tapahtumaan, luennoille ja tietoiskuihin vapaa sisäänpääsy. Nähtävää ja koettavaa löytyy kaikille sukuasioista kiinnostuneille, niin aloittelijoille kuin vanhoille konkareillekin.

Tapahtumapaikalla on Vantaan ammattiopisto Varian oppilaiden pitämä kahvio-ruokala. Tarjolla on edullista ja herkullista kotiruokaa iloisten ja kohteliaiden nuorten tarjoamana.

Tapahtuman osoite: Vantaan ammattiopisto Varian Tennistien toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa.

______________________________________________________________________________

KUULUTKO SUKUUNI -TAPAHTUMA 11-12.10.2014 VANTAALLA

SUKUHARRASTAJAT KOKOONTUVAT VANTAALLE VUODEN SUURIMPAAN SUKUTUTKIMUSTAPAHTUMAAN

Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n järjestämä Kuulutko Sukuuni
-tapahtuma pidetään 11. – 12.10.2014 kello 10-17 (sunnuntaina klo
10 -16) Vantaan ammattiopisto Varian Tennistien toimipisteessä,
Tennistie 1, 01370 Vantaa (Hiekkaharju). Yleisöllä on tapahtumaan ja
luennoille vapaa sisäänpääsy.

Kuulutko Sukuuni -tapahtuma Vantaalla on Suomen suurin vuosittainen
sukututkijoiden ja sukuseuraväen kokoontuminen. Sinne saapuu noin
kaksituhatta alan harrastajaa ja sukuasioista kiinnostunutta kautta
maan. Suomessa on yhteensä ainakin yli 100.000 sukuharrastajaa.
Esiteltävänä on sukuja ja sukuseuroja eri puolilta Suomea. Tapahtuma
järjestetään nyt viidettätoista kertaa.

Tapahtuman avaa Vantaan kaupunginmuseon vs. museonjohtaja
Marjo Poutanen lauantaina 11.10. kello 10.

Näyttelyosastoja (näytteilleasettajia) on tänä vuonna noin 90.
Niillä esittäytyvät sukututkijoiden ja sukuseurojen lisäksi monet
arkistot ja sukututkimusteemaan liittyvät kaupalliset tahot kuten
kirjapainot.

Ohjelmassa on molempina tapahtumapäivinä kolme yleisöluentoa.
Lauantaina kello 13 Vantaan kaupungin­museon Kirkonkylä-projektin
tutkijat Riina Koivisto ja Karoliina Junno-Huikari kertovat luennossaan
arjen elämästä muuttuvassa kylässä, esimerkkinä Helsingin
pitäjän kirkonkylä. Sunnuntaina kello 14 Tarja Ranisen tietoiskun
aiheena on ’Suku- ja kyläkirjat arvoon arvaamattomaan’. Tapahtuman koko
ohjelma on tiedotteen lopussa.

Vanhojen valokuvien näyttelyssä on tänä vuonna teemana ’Perheeni,
sukuni pihapiirissä’. Ennen vuotta 1950 otetut kuvat esittelevät
sukujen ja perheiden asuinsijoja, asuinrakennuksia ja pihapiirejä
rakennuksineen, ihmisineen ja eläimineen.

Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n kirjoituskilpailu ’Perheen tarina’
järjestettiin tänä vuonna viidettätoista kertaa. Kilpailun palkinnot
jaetaan lauantaina kello 10:30. Samassa yhteydessä jaetaan Sukuseurojen
Keskusliiton kirjoituskilpailun palkinnot.

INTERNET-OSOITTEET:

Vantaan Seudun Sukututkijat ry  www.vantaanseudunsuku.net [1]

Karjalan Liitto ry  www.karjalanliitto.fi [3]

Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys ry SSHY  www.sukuhistoria.fi

Posted by Irina Baehr in Tapahtumat, 0 comments