Toimintasuunnitelma 2022-2025

  1. Sukurekisterin aktiivinen ylläpito: henkilötietojen ajan tasalle saattaminen sekä jäsenmaksujen seuranta
  1. Sukuseuran viestinnän kehittäminen sosiaalisessa mediassa. Pyritään selvittämään nuorempien sukupolvien toiveita toiminnalle sekä kehittämään erilaisia tapoja heidän aktivoimisekseen mukaan sukuseuran toimintaan.
  1. Suvun arkistot -projektin kartoittaminen edelleen
  2. Suvun omat ruokareseptit -projektin jatkaminen
  3. Kerätään edelleen valokuvia edellisistä sukukokouksista
  1. Suvun keskinäisen yhteydenpidon edistäminen järjestämällä tapaamisia sukukokousten välissä
  1. Sukuviiri -projektin käynnistäminen
  1. Kotisivujen kehitystyön jatkaminen ja ”suljetun osaston kehittäminen