På svenska

BÄR/BÄHR släktföreningen r.f. grundades den 14 juni  1992 och har som syfte att gynna släktens traditioner vars rötter  utsträcker sig till Danmark. Släktföreningen befrämjar  samhörighetskänslan mellan medlemmarna genom att arrangera möten, samla och arkivera information om släkten, utröna släktens öden samt   informera  medlemmarna om forskningsresultaten och kontinuerligt uppdatera släktregistret.

En viktig kanal i vårt värdefulla uppdrag är dessa hemsidor vars uppgift inte bara är att informera medlemmarna om släktföreningens verksamhet utan också att återuppväcka de forna generationernas berättelser och öden och på detta sätt hjälpa oss att känna våra egna rötter.

Den finska Bär/Bähr -släktens stamfader är Johan Christian Beer/Bæhr (1765-1811). Han bodde i Christianshavn i Köpenhamn och var värdhuskrögare. Två av hans barn flyttade till Finland.

Ättlingarna till tunnmästargesällen Nicolai Ernst Bähr (1800-1857) och snickaren Ernst Frederik Bär (1810-1891) samt hans son handlanden och jordbrukaren Johan Adolf (Jobben) Bähr (1829-1896) bildar det lövrika stamträdet i Finland.
Släktföreningens ordförande:

Anna-Maija Eskonen

Adress: Säynätsalontie 19, 40530 Jyväskylä, Finland

Tel. Int. +358 50 495 4628

E-post: sukuseura@baer.fi