Sukuseurojen Keskusliitto SSK

Sukuseurojen Keskusliitto ry on sukuyhteisöjen valtakunnallinen keskusjärjestö, joka tuo sukuyhteisöt ja -harrastajat yhteen.

Vuonna 1979 perustetun liiton tärkein tehtävä on tukea jäsenseurojensa toimintaa ja hoitaa edunvalvontaa. Keskusliitolla on 110 jäsenseuraa ja lähes 1000 kannattajajäsentä. Jäsenseuroissa on yhteensä noin 30 000 henkilöjäsentä.

Keskusliitto toimii yhteistyössä kaikkien sukuharrastusyhteisöjen kanssa ja kertoo sukuyhteisöjen toiminnasta, sukututkimuksesta ja niiden tavoitteista kaikille kiinnostuneille tahoille.

Keskusliitto julkaisee Sukuviesti-lehteä ja tuottaa sukuseurojen ja harrastajien käyttöön kirjallista materiaalia, kuten alan oppi- ja käsikirjoja.

Jäsenistön edunvalvonta

Keskusliitto toimii jäsenistönsä edunvalvojana erilaisissa yhdistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. SSK on aktiivisesti mukana muiden alan toimijoiden kanssa mm. sukuseurojen verotuskäytäntöihin, tietosuojaan, tekijänoikeuksiin ja rekisteröintiin liittyvissä asioissa.

Yhteistyöllä tehokkuutta ja tuloksia

Keskusliitto tekee yhteistyötä jäsenseurojensa kanssa monin eri tavoin. Liiton kevät- ja syyskokoukset ovat antoisia tapaamisia koulutuksen ja yhteisten kokemusten vaihdon merkeissä. Lisäksi liiton hallinto ja toimisto ovat seurojen käytettävissä koulutus- ja juhlatilaisuuksissa ja niiden suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

SSK tekee yhteistyötä kaikkien sukutoimintaan liittyvien järjestöjen, viranomaistahojen ja muiden organisaatioiden kanssa. Liitto haluaa olla avoimin mielin kehittämässä sukuseura- ja muuta sukutoimintaa ja uskoo vakaasti yhteistyön tuovan kaikille asianosaisille tehokkuutta ja tuloksia toimintaan.

Sukututkimuksen uudet käytännesäännöt

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on tarkastanut sukututkimuksen uudet käytännesäännöt, jotka on laatinut Suomen Sukututkimusseuran juridisen edunvalvontahankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmässä oli myös Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry:n ja Sukuseurojen Keskusliitto ry:n edustus.

Sukututkimuksen käytännesäännöt opastavat hyvään henkilötietojen käsittelyyn sukututkimuksen eri vaiheissa. Tarkoituksena on antaa sukututkijalle riittävät tiedot siitä, kuinka sukututkimuksessa sovelletaan henkilötietolakia, turvataan tutkimuskohteiden yksityisyyden suoja ja vältytään ongelmatilanteilta.

Käytännesäännöissä on kolme pääosaa: Henkilötietojen kerääminen, henkilötietojen tallentaminen sukututkimusrekisteriin ja henkilötietojen julkaiseminen. Uudet käytännesäännöt korostavat kansalaisten perustuslaillista oikeutta määrätä itse henkilötietojensa käytöstä. Erityinen huomio kohdistuu elossa olevien arkaluonteisten tietojen keräämiseen ja tallentamiseen – ilman henkilön nimenomaista lupaa tätä ei suositella.

_____________________________________________________________________

Sukuseurojen Keskusliitto sai ensimmäisen naispuheenjohtajan

Irina Baehr-Alexandrowsky

Irina Baehr-Alexandrowsky on valittu Sukuseurojen Keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi. Hän on ensimmäinen nainen liiton johdossa.

Sukuseurojen Keskusliiton syyskokous pidettiin 10.10.2015 Vantaalla Kuulutko Sukuuni -tapahtuman yhteydessä. Puheenjohtajavalinnan lisäksi kokouksessa päivitettiin hallituksen kokoonpano.

Baehr-Alexandrowsky seuraa tehtävässään Juha Arikoskea, joka johti liittoa vuodesta 2010. Baehr-Alexandrowsky on ollut Sukuseurojen Keskusliiton hallituksen jäsen vuodesta 2013 lähtien. Liiton työvaliokuntaan hänet valittiin vuonna 2015.

Irina Baehr-Alexandrowsky kuuluu Tanskaan juurensa ulottavaan Bär/Bähr/Baehr-sukuun. Hän on toiminut Bär/Bähr-sukuseura ry:n puheenjohtajana vuodesta 2010.

– Valintani Sukuseurojen Keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi on tietenkin suuri kunnia pienelle sukuseurallemme. Olen saanut kasvaa perheessä, jossa kerrottiin paljon tarinoita menneistä ajoista. Tästä kaikesta olen kiitollinen äidilleni Lilli Baehr-Alexandrowskylle. Äitini sukulainen oli mm. Ingeborg Dyhr Sylvin, joka oli oman aikansa suomalaisen sukututkimuksen Grand Old Lady, Irina Baehr-Alexandrowsky kertoo.

– Sukututkimus on mielestäni harrastus ilman rajoja, koska se avaa myös ikkunat taidehistoriaan ja antikviteetteihin, kirjallisuuteen ja kirjallisuushistoriaan, heraldiikkaan ja sigillografiaan, demografiaan, topografiaan ja paikallishistoriaan.

Sukuseurojen Keskusliiton hallitukseen valittiin uusina jäseninä Juha A. Pentikäinen (Pentikäisten Sukuseura ry), Urpo Pietikäinen (Pietikäisten Sukuseura ry), Riitta Roitto (Virmailan Rusthollin sukuyhdistys ry) ja Markku Ruuskanen (Ruuskanen-Ruuska sukuseura ry). Hallituksessa jatkavat Outi Ala-Härkönen (Ala-Härkösen sukuseura ry), Anssi Paasivirta (Mänttärin sukuyhdistys ry), Leena Söder (Ikosten sukuseura ry) ja Raili Vihavainen (Nevalaisten sukuseura ry).

Keskusliiton hallituksesta jäivät pois Aki Leskinen (Sukuseura Leskiset ry), Marjatta Liljeström (Väänästen sukuseura ry), Ilkka Niiranen (Hintikka-Suku ry) ja Marja Turkka (Hirvosten sukuseura ry). Leskinen ja Turkka toimivat hallituksessa vuosina 2009–2015 ja Liljeström ja Niiranen vuosina 2012–2015.

Lisätietoja: Pääsihteeri Eine Kuismin, toimisto@suvut.fi, puh. (09) 4369 9450.

_____________________________________________________________________

Laadukkaita sukulehtiä palkittiin

Sukuseurojen Keskusliitto ja Sukuviesti-lehti palkitsivat sukulehtiä 10.10.2015 Vantaalla Kuulutko Sukuuni -tapahtuman yhteydessä. Sukulehtikilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailussa on omat sarjat sukuseurojen ja sukututkimusyhdistysten lehdille.

Tänä vuonna sukututkimusyhdistysten sarjassa ensimmäisen palkinnon sai Tampereen seudun sukututkijat ry:n Orpana, joka on tyylikäs, tasokas, tasa-arvoinen ja lukemaan houkutteleva lehti. Raadin mielestä Orpana on sisällöltään monipuolinen: yleistä ja yksityistä, historiaa ja nykypäivää, läheltä ja kauempaa, vakavaa ja pilkettäkin silmäkulmassa.

Sukuseurojen sarjassa valikoitui palkittaviksi kolme lehteä. Ensimmäiselle sijalle raati asetti Virolahden Tulkit ry:n elämän makuisen, värikkään ja tätä päivää elävän Virolahden Tulkit -tiedotuslehden. Raati toteaa, että lehti kertoo vireästä sukuseurasta ja on sisällöltään kattava: suvun nuorista veteraaneihin, arjen sankareista suvun julkkiksiin, arjesta juhlaan, sukututkimuksesta tämän päivän tarinoihin.

Toiseksi sukuseurojen sarjassa sijoittui Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry:n Vanha Tuomas, joka kuvaa Korhosten elämää monipuolisesti. Lehdessä on vahva sukututkimuksellinen sisältö ja arkista elämänmakuisuutta. Kolmannelle sijalle ylsi Heiskasten sukuseura ry:n Heiskaset-lehti, joka sai raadilta kehuja ulkoasustaan ja luettavuudestaan.

– Sukulehtien taso paranee vuosi vuodelta, joten raadin työn on entistä haastavampaa. Ulkoasuun ja taittoon on selkeästi kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota, mikä tekee lehdistä helposti lähestyttäviä ja luettavia. Sisällöltään lehdet ovat kiinnostavia ja antavat varmasti suvun jäsenille runsaasti tietoa suvun vaiheista ennen ja nyt, Sukulehtikilpailun raadissa toiminut Sukuviestin asiantuntijaneuvoston jäsen Kirsti Kesälä-Lundahl kertoo.

– Tänä vuonna arvioitavana oli suuri joukko tasaväkisiä julkaisuja, ja raati sai toden teolla pohtia, mikä olisi oikeudenmukainen järjestys. Yhdenkään mukana olleen lehden ei siis kannata surra, vaikkei palkinto tällä kertaa kohdalle osunut. Kiitokset kaikille ja intoa lehden tekoon edelleen!

______________________________________________________________

Sukuseurojen keskusliiton  puheenjohtajana vuonna 2015 jatkaa Juha Arikoski Hoffrénien sukuyhdistyksestä. Hallitustyöskentelyn jättävän Kristiina Backbergin tilalle varapuheenjohtajaksi valittiin Mänttärin suvun päämies Anssi Paasivirta. Hallitus kiitti Kristiinaa kuuden vuoden työrupeamasta ja toivoi yhteistyömme edelleen jatkuvan. Uudeksi hallituksen jäseneksi toivotettiin tervetulleeksi Outi Ala-Härkönen Ala-Härkösten sukuseurasta. Työvaliokuntaan valittiin  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi Irina Baehr-Alexandrowsky Bär/Bähr sukuseurasta. Liiton pääsihteeri on myös työvaliokunnan jäsen.

Sukuseurojen Keskusliitto ry

Sukuseurojen keskusliitto http://www.suvut.fi/