Kuukausi: toukokuu 2013

Sukukokous 2013 – Toimintakertomus 2010 – 2013

BÄR/BÄHR -SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2010 – 2013

Virtain sukukokouksen jälkeen sukuseura on siirtynyt sähköiseen tietohallintoon. Hallitus on tarkentanut toiminnassaan henkilötietolain vaatimuksia rekistereiden ylläpidossa ja arkistoinnissa. Siksi on jäsenrekisterimme muutettu sähköiseen muotoon ja Sinisessä Kirjassa olevat tiedot ja ennen hajallaan olevat päivitykset ja korjaukset siirretty sähköiseen sukututkimusrekisteriin. Sukututkimusrekisteristä vastaavat Paula Virmasalo ja Marketta Koivisto. Rekistereitä koskeva tiedotusvelvollisuus tullaan hoitamaan mm. kotisivujemme kautta.

Sukuseuran hallituksen tiedot on päivitetty Patentti- ja Rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.

Sukuseuramme on hyväksytty joulukuussa 2012 Sukuseurojen Keskusliitto ry:n jäseneksi. Jäsenyyden myötä saamme toimintamme tueksi paljon hyödyllistä tietoa. Puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky edusti sukuseuraamme Sukuseurojen Keskusliiton kevätkokouksessa 25.5.2013, jossa mm. käsiteltiin EU:ssa vireillä olevaa tietosuoja-asetuksen muutosta, jolla olisi sellaisenaan merkittäviä vaikutuksia sukututkimukseen ja sukuseurojen toimintaan. Nykyinen EU-sääntely on vuodelta 1995.

Sukuseuran kotisivuja on työstetty tiiviisti. Toivomme, että kotisivut auttavat meitä tavoittamaan ja informoimaan entistä suuremman joukon sukulaisia ja aktivoimaan jäseniksi myös nuorempia. Sivujen avulla on tavoitteena kerätä ajantasaista tietoa sukututkimusrekisteriin ja jäsenrekisteriin. Kotisivuista vastaavat Irina Baehr-Alexandrowsky  ja Paula Virmasalo. Kotisivut julkaistaan sukukokouksessa 16.6.2013. Sivujen ulkoasun toteutuksessa on käytetty ulkopuolista graafikkoa ja MMD Networks Oy on valittu hoitamaan domain- ja webbhostingpalvelut. Muuten kotisivujen sisältö toteutetaan omin voimin.

Alun perin Marketta Koiviston ideasta omasta sukuseuran nimikkoviineistä hallitus on valinnut sukuseuralle neljä Château Carsinin viiniä. Mikko Kivekkään avulla on saatu yhteys Juha Berglundiin, jonka omistamalta viinitilalta Ranskassa voi tilata viiniä sukuseuran  omalla takaetiketillä. Etiketin on suunnitellut Veli-Pekka Bäckman ja Irina Baehr-Alexandrowsky. Marketta Koivisto esittelee viinit sukukokouksessa.

Hallitus pyysi jäsenkirjeellä jäseniltä ehdotuksia sukuseuran logoksi. Ehdotuksia tuli Jukka Vaajakalliolta ja Veli-Pekka Bäckmanilta. Bär/Bähr -sukuseuran tekstiosio on Jukka Vaajakallion tekemä ja Veli-Pekka Bäckmanin muotoilema karhuntassu kuvaa sopivasti sukuamme.

Varsinaiselle sukukokoukselle ehdotetaan sääntöihin muutoksia, jotta ne vastaisivat nykyistä käytäntöä ja mahdollistaisivat yhä useamman halukkaan osallistumisen toimintaan sekä kattaisivat seuran ylläpitämät rekisterit.

Hallitus on kokoontunut kuusi kertaa ja vuosittain on sääntöjen mukaisesti tarkastettu ja allekirjoitettu tilit. Puheenjohtajana on toiminut Irina Baehr-Alexandrowsky, muut jäsenet ovat Mikko Kivekäs, Marketta Koivisto, Leena Koskinen, varapuheenjohtaja, Paula Virmasalo ja Riitta Juusela, sihteeri.  Varainhoitajana toimi ensin Marketta Sarta ja toukokuusta 2012 alkaen Pipsa Koivisto.

Helsinki 9.6.2013

Hallitus

Posted by Bär/Bähr Sukuseura in Tapahtumat, Uutiset

Sukukokous 2013 – Tanskalainen lounas

Tanskalainen lounas 16.6.2013

Makea mehukeitto lasissa

Punakaalia, etikkakurkkuja, vihreätä salaattia,

tomaattia, currysilliä, savumakrillia

Lihapullia, ruskeata kastiketta

Ahventerriini, remouladekastiketta

Gratinoitu kasvisvuoka, keitettyjä perunoita

                                                         Jugurttivaahtoa ja vadelmakeittoa

Kahvi, tee, mehu

Viinit

Château Carsin L’Étiquette Blanche 2011

Château Carsin L’Étiquette Grise 2010

Château Carsin Rouge 2011

Château Carsin Cuvée Noire 2009

Posted by Bär/Bähr Sukuseura in Tapahtumat, Uutiset

Sukukokous 2013 – kokouksen pöytäkirja

Bär/Bähr -sukuseura ry:n vuosikokouspöytäkirja

Aika: 16.6.2013 klo 13.00

Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Irina Baehr-Alexandrowsky, varapuheenjohtajaksi Leena Koskinen, sihteeriksi Marketta Koivisto sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ilkka Wäyrynen ja Veli-Pekka Bäckman.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsut oli lähetetty kuukautta

ennen kokousta.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen

Vuosien 2010 – 2013 toimintakertomus hyväksyttiin yhdellä korjauksella.     (Liite 1)

6. Tilikertomus

Seuran rahastonhoitaja esitteli vuosien 2011 – 2012 tilit. (Liite 2)

Vuoden 2010 tilit olivat nähtävänä.

7. Tilien hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Toiminnantarkastaja Veikko Salminen esitteli tilintarkastuskertomuksen (Liite 3) ja esitti vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapaus myönnettiin.

8. Toimintasuunnitelma vv. 2013 – 2016

Tulo- ja menoarvioesitys

Jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelma vuosille 2013 – 2016 liitteenä. (Liite 4). Lisäyksenä toimintasuunnitelmaan esitettiin tavoitteeksi suvun juurien kartoittamista; ensimmäisenä askeleena kantavanhempien Johan Christian Baehrin ja Karen Schmidtin sukujuuret.

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 euroa/vuosi.

9. Uusien hallitusjäsenten valinta

Erovuorossa ja eroa haluavan Riitta Juuselan tilalle valittiin Anna Wäyrynen. Erovuorossa oleva Irina Baehr-Alexandrowsky valittiin uudelleen ja eroa haluavan Leena Koskisen tilalle valittiin Kirsti Poikonen.

10. Tilintarkastajien valinta

Tilitarkastajiksi valittiin Veikko Salminen ja Riitta Raivio.

11. Sääntömuutokset

Tämän pykälän kohdalla puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Leena Koskinen koska puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky oli jäävännyt itsensä esittelemään sääntömuutokset adoptionsa vuoksi.

Hallituksen ehdottamat sääntömuutokset hyväksyttiin. (Liite 5)

12. Muut asiat

Sovittiin, että jäsenmaksun maksaneelle jäsenelle lähetetään ilmoitus jäsenmaksun perille tulosta.

13. Kokouksen päättämien

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

Irina Baehr-Alexandrowsky                            Marketta Koivisto
Puheenjohtaja                                                           Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
Veli-Pekka Bäckman                                            Ilkka Wäyrynen

Posted by Bär/Bähr Sukuseura in Tapahtumat, Uutiset

Sukukokous 2013 – kokouksen esityslista

BÄR/BÄHR -SUKUSEURA ry:n VUOSIKOKOUS

Aika: 16.6.2013 alkaen klo 13.00

Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki

ESITYSLISTA

1.    KOKOUKSEN AVAUS

2.    KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla äänten laskijoina.

3.     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4.     ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5.     TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

6.     TILIKERTOMUS

7.     TILIEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN

MYÖNTÄMINEN

8.     TOIMINTASUUNNITELMA VV. 2013 – 2016,
TULO- JA MENOARVIOESITYS SEKÄ JÄSENMAKSUN SUURUUS

9.     UUSIEN JÄSENTEN VALINTA HALLITUKSEEN

Erovuorossa Riitta Juusela ja Irina Baehr-Alexandrowsky.

Eroa on pyytänyt Leena Koskinen.

10.    TILINTARKASTAJIEN VALINTA

11.   SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

12.   MUUT ASIAT

13.    KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Posted by Bär/Bähr Sukuseura in Tapahtumat, Uutiset

Sukukokous 2013

Karhuntassunjäljet johtivat sunnuntaina 16.6.2013
Kulttuurikeskus Sofian auditorioon.

Tanskan suurlähettiläs Jens-Otto Horslund muisti sukuseuraamme tervehdyksellä.

Posted by Bär/Bähr Sukuseura in Tapahtumat, Uutiset

Toimintasuunnitelma kaudelle 2013 – 2016

BÄR/BÄHR -SUKUSEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA                      KAUDELLE 2013 – 2016

  1. Rekistereiden aktiivinen ylläpito: henkilötietojen ajan tasalle saattaminen.
  2. Suunniteltava kotisivujen sisältö mielenkiintoiseksi. Vertaa jäsenhankinta.
  3. Viestintä kotisivujen kautta. Riittävää ja kattavaa vuorovaikutusta.
  4. Aktivoida sukuseuran toimintaa järjestämällä esim. epävirallisia tapaamisia kerran/kaksi vuodessa; teatteria, konsertteja, taidenäyttelyitä, retkiä esim. Suomalaisen kirjan museoon.
  5. EU-tietosuoja-asetuksen seuranta
  6. Aktiivisuutta Sukuseurojen keskusliittoon päin. Tutustuminen muihin sukuseurojen jäseniin. SSK:lla esim. talkoovoimien tarvetta.
  7. Jäsenmaksujen seuranta. Vertaa kotisivut.
Posted by Irina Baehr in Tapahtumat, Uutiset