Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste

BÄR/BÄHR -SUKUSEURA RY:N SUKUTUTKIMUSREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Tietosuojalaki (1050/2018)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Bär/Bähr -sukuseura ry
Yhteystiedot:
c/o Irina Baehr-Alexandrowsky,  Pohjavedenportti 2 A 23, 00980 Helsinki.

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Paula Virmasalo, hallituksen jäsen 2010 –
Yhteystiedot: Härkölahdentie 421 C, 40950 Muurame,
Sähköposti: paula.virmasalo(at)saunalahti.fi

Nimi: Marketta Koivisto, hallituksen jäsen 2007 –
Yhteystiedot: Gresantie 15 E 40, 02700 Kauniainen
Sähköposti: marketta.koivisto(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi

Bär/Bähr -sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Bär/Bähr -sukuseura ry:n sääntöjen mukainen* sukututkimus ja tietojen mahdollinen julkaiseminen sukuseuran suljetulla verkkosivustolla ja mahdollinen sukukirjan julkaisu.

*(Ote sukuseuran säännöt 14.6.1992, 2§:

– – – keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsentensä tietoon ja jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet. – – -)

5. Rekisterin tietosisältö

Sukuun kuuluvista, Tanskassa vuonna 1765 syntyneen Johan Christian Baehrin jälkeläisistä ja heidän puolisoistaan yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet (esim. n.k. Sininen Kirja) ja henkilöiden antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.