Sukukokous 2016 – Kokouksen esityslista

BÄR/BÄHR -SUKUSEURA ry:n VUOSIKOKOUS
Aika: 19.6.2016 alkaen klo 12.20
Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki

ESITYSLISTA

1.    KOKOUKSEN AVAUS

2.    KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa, jotka toimivat samalla äänten laskijoina.

3.     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4.     ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5.     TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

6.     TILIKERTOMUS

7.     TILIEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

8.     TOIMINTASUUNNITELMA VV. 2016 – 2019,
TULO- JA MENOARVIOESITYS, JÄSENMAKSUN SUURUUS

9.     UUDEN HALLITUSJÄSENEN VALINTA

Eroa on pyytänyt Anna Wäyrynen.

10.    TOIMINNANTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJAN SIJAISEN

VALINTA

12.   MUUT ASIAT

13.    KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN