Toimintasuunnitelma 2022-2025

  1. Sukurekisterien aktiivinen ylläpito, henkilötietojen ajan tasalle saattaminen sekä jäsenmaksujen seuranta
  1. Sukuseuran viestinnän kehittäminen sosiaalisessa mediassa. Pyritään selvittämään nuorempien sukupolvien toiveita toiminnalle sekä keittämään erillaisia tapoja heidän aktivoimisekseen mukaan sukuseuran toimintaan.
  2. Suvun arkistot -projektin kartoittaminen edelleen
  3. Suvun omat reseptit -projektin jatkaminen
  4. Kerätään edelleen valokuvia edellisistä sukukokouksista.
  5. Suvun keskinäisen yhteydenpidon edistäminen järjestämällä tapaamisia sukukokousten välissä.
  6. Sukuviiri -projektin käynnistäminen.
  7. Kotisivujen kehitystyön jatkaminen ja  ”suljetun osaston” kehittäminen