pöytäkirja

Sukukokous 2013 – kokouksen pöytäkirja

Bär/Bähr -sukuseura ry:n vuosikokouspöytäkirja

Aika: 16.6.2013 klo 13.00

Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Irina Baehr-Alexandrowsky, varapuheenjohtajaksi Leena Koskinen, sihteeriksi Marketta Koivisto sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ilkka Wäyrynen ja Veli-Pekka Bäckman.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsut oli lähetetty kuukautta

ennen kokousta.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen

Vuosien 2010 – 2013 toimintakertomus hyväksyttiin yhdellä korjauksella.     (Liite 1)

6. Tilikertomus

Seuran rahastonhoitaja esitteli vuosien 2011 – 2012 tilit. (Liite 2)

Vuoden 2010 tilit olivat nähtävänä.

7. Tilien hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Toiminnantarkastaja Veikko Salminen esitteli tilintarkastuskertomuksen (Liite 3) ja esitti vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapaus myönnettiin.

8. Toimintasuunnitelma vv. 2013 – 2016

Tulo- ja menoarvioesitys

Jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelma vuosille 2013 – 2016 liitteenä. (Liite 4). Lisäyksenä toimintasuunnitelmaan esitettiin tavoitteeksi suvun juurien kartoittamista; ensimmäisenä askeleena kantavanhempien Johan Christian Baehrin ja Karen Schmidtin sukujuuret.

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 euroa/vuosi.

9. Uusien hallitusjäsenten valinta

Erovuorossa ja eroa haluavan Riitta Juuselan tilalle valittiin Anna Wäyrynen. Erovuorossa oleva Irina Baehr-Alexandrowsky valittiin uudelleen ja eroa haluavan Leena Koskisen tilalle valittiin Kirsti Poikonen.

10. Tilintarkastajien valinta

Tilitarkastajiksi valittiin Veikko Salminen ja Riitta Raivio.

11. Sääntömuutokset

Tämän pykälän kohdalla puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Leena Koskinen koska puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky oli jäävännyt itsensä esittelemään sääntömuutokset adoptionsa vuoksi.

Hallituksen ehdottamat sääntömuutokset hyväksyttiin. (Liite 5)

12. Muut asiat

Sovittiin, että jäsenmaksun maksaneelle jäsenelle lähetetään ilmoitus jäsenmaksun perille tulosta.

13. Kokouksen päättämien

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

Irina Baehr-Alexandrowsky                            Marketta Koivisto
Puheenjohtaja                                                           Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
Veli-Pekka Bäckman                                            Ilkka Wäyrynen

Posted by Bär/Bähr Sukuseura in Tapahtumat, Uutiset