Sukukokous 2016 – Toimintakertomus 2013 – 2016

BÄR/BÄHR -SUKUSEURA RY: N TOIMINTAKERTOMUS                          KAUDELTA 2013 – 2016

 

Järjestö ei ole olemassa itseään varten, vaan saa olemassaolonsa oikeutuksen edustamiltaan tahoilta eli jäseniltään. Vuoden 2013 sukukokouksessa tavoitteiksi asetettiin rekisterien aktiivinen ylläpito, kotisivujemme kehittäminen mielenkiintoiseksi viestintäkanavaksi sekä jäsenistön aktivointi erilaisia pientapahtumia järjestämällä ja suhteiden hoito Sukuseurojen Keskusliittoon päin sekä jäsenmaksujen ja EU-tietosuoja-asetuksen seuranta.

Sukuseuran sääntömuutokset on päivitetty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin samoin kuin hallituksen uudet tiedot.

Hallituksen työnä on näiden lisäksi ollut myös vuoden 2016 sukukokouksen valmistelu. Se on kokoontunut kuusi kertaa kuluneen toimintakauden aikana. Kokoukset on pidetty vuoroin Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä.  Lisäksi hallituksen jäsenten keskinäisessä viestinnässä on käytetty runsaasti sähköpostia. Hallituksen sihteerin erottua tehtävästään 8.7.2014 hänen työnsä on tehty hallituksessa talkoovoimin.

Sukuseuran jäsenmäärän määrittäminen ja jäsenrekisterin ylläpito ovat olleet edelleen ongelmallisia.  Kuten edellisessä sukukokouksessa päätettiin, jäsenille on kerrottu kirjeitse tai sähköpostilla, ovatko he maksaneet jäsenenmaksunsa. Hallitus on lähettänyt jäsenkirjeitä myös niille, joilla jäsenmaksu on syystä tai toisesta viivästynyt. Sukukokousvuonna 2013 jäsenmaksunsa maksoi 30 henkilöä, seuraavana vuonna 2014 jäsenmaksun maksoi 46 henkilöä, vuonna 2015 maksaneita oli 32 henkilöä ja tänä vuonna 31.5. mennessä jäsenmaksunsa oli maksanut 22 henkilöä. Jäsenmaksujen seurannassa näyttää olevan edelleen kehitettävää.
Jäsenkirje on lähetetty kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi kotisivujen sisältö on ollut kaikkien bähriläisten käytettävissä. Pientilaisuuksista voitaneen mainita mm. Pieni merenneito -baletti ja mahdollisuus tervehtiä baletin koreografia, Suomen kansallisoopperan johtajaa tanskalaista Kenneth Greveä. Balettia oli katsomassa viisi bähriläistä. Suku viestii ja vaeltaa Sukuviesti -lehden asiantuntijaneuvoston järjestämään 35 -vuotis juhlaseminaariin syyskuussa 2014 osallistui kolme bähriläistä. Bär/Bähr -sukuseuran epäviralliseen Facebook-ryhmään, voivat liittyä kaikki suvun jäsenet. Ryhmässä on toukokuun 2016 lopussa viisikymmentä jäsentä.


Sukuseuran kotisivuja on
työstetty tiiviisti. Toivomme, että ne auttavat tavoittamaan ja informoimaan entistä suuremman joukon sukulaisia ja aktivoimaan jäseniksi myös nuorempia. Tavoitteena on runsas tietopaketti suvun menneisyydestä ja nykytilasta. Ajankohtaista tietoa on lisätty muun muassa sukututkimuksesta ja siihen liittyvistä tapahtumista sekä tarinoita sukumme edesmenneistä jäsenistä. Sivuilla esitellään myös sukuseuran tuotteet, mm. hopeiset seuralle käsityönä valmistettavat Metsän onni
-karhuntassukorut.  Kotisivujen ylläpidosta vastaavat Irina Baehr-Alexandrowsky ja Paula Virmasalo.

Kotisivujen avulla on tavoitteena kerätä myös ajantasaista tietoa sukututkimusrekisteriin ja jäsenrekisteriin. Kotisivut ovatkin toimineet hyvänä apuna näiden rekisterien päivittämisissä. Rekisteriselosteet löytyvät kotisivuiltamme.

Sukututkimusrekisterin muuttaminen uuteen taulujen aakkoselliseen merkintätapaan on viimeistelyä vailla. Talven aikana Marketta Koivisto on oikolukenut rekisterin ja tehnyt suuren työn tarkistaessaan uudet taulukoodit. Siniseen kirjaan (vuodelta 1997) pohjautuvan sähköisen rekisterin muutostyön ohella Paula Virmasalo on päivittänyt tietoja suvun jäseniltä saamiensa tietojen perusteella. Ylläpito on kuitenkin jatkuvaa. Nuorin (tiedossa oleva) sukupolvi on nyt IX. sukupolvi. Nuorimpiin kuuluvia lienevät vuosi sitten huhtikuussa syntyneet serkukset ABB_Iaa_baa ja ABB_Iaa_bbA, nämä ovat ainakin nuorimmat rekisterin ylläpitäjän tietoon tulleet. Suvun jäseniltä toivotaan aktiivisuutta omien tietojensa päivittämisessä.

 

Sukuseurojen Keskusliiton puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin sukuseuramme puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky. Hän on ensimmäinen nainen liiton johdossa. Irina Baehr-Alexandrowsky on ollut Sukuseurojen Keskusliiton hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Liiton työvaliokuntaan hänet valittiin vuonna 2015. Hänen valintansa Sukuseurojen Keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi on suuri kunnia pienelle sukuseurallemme.

Hallitukseen kuuluivat toimikaudella:
Irina Baehr-Alexandrowsky, pj
Mikko Kivekäs
Marketta Koivisto, varapuheenjohtaja
Kirsti Poikonen
Paula Virmasalo
Anna Wäyrynen, sihteeri (8.7.2014 asti)

Tilintarkastajat:
Veikko Salminen
Riitta Raivio

 

Helsinki 28.5.2016 Hallitus