Sukukokous 2016 – Pöytäkirja

                                                                                                                          1/2

Bär/Bähr -sukuseura ry:n vuosikokouspöytäkirja

Aika: 19.6.2016 klo 12.30

Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky avasi kokouksen.

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Irina Baehr-Alexandrowsky, sihteeriksi Paula Virmasalo sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Markus Bäckman ja Kirsti Poikonen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut oli lähetetty kuukautta ennen kokousta. (Liite 1)

 

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin. (Liite 2)

 

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen

Vuosien 2013 – 2016 toimintakertomus hyväksyttiin. (Liite 3)

 

6. Tilikertomus

Seuran rahastonhoitaja Pipsa Koiviso ei ollut paikalla siksi  varapuheenjohtaja Marketta Koivisto esitteli vuosien 2013 – 2015 tilit. (Liite 4)

 

7. Tilien hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Toiminnantarkastaja Veikko Salminen esitteli toiminnantarkastuskertomuksen
(Liite 5) ja esitti vastuuvapauden myöntämistä. Vastuuvapaus myönnettiin.

 

8. Toimintasuunnitelma vv. 2016 – 2019

Tulo- ja menoarvioesitys liitteenä. (Liite 6)

Jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelma vuosille 2016 – 2019 liitteenä. (Liite 7)

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 euroa/vuosi ja opiskelijoille 10 euroa/vuosi.

 

9. Uusien hallitusjäsenten valinta

Eroa pyytäneen Anna Wäyrysen tilalle valittiin Veli-Pekka Bäckman.

 

10. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jukka Vaajakallio ja toiminnantarkastajan sijaiseksi valittiin Pirjo Bär-Metsälä.

11. Muut asiat

Todettiin, ettei käsiteltäväksi ollut muita asioita.

12. Kokouksen päättämien

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.06.

 

Irina Baehr-Alexandrowsky                            Paula Virmasalo

Puheenjohtaja                                                           Sihteeri

 

Pöytäkirjan tarkastajat:

 

Markus Bäckman                                            Kirsti Poikonen